Visie

Bij De Krekel & De Mier wil ik bewust de gangbare labels (zoveel mogelijk) vermijden. Het gaat er  om hoe we een kind (en zijn omgeving) bijvoorbeeld kunnen leren omgaan met de onrust die hij/zij ervaart. Het zich leren concentreren, het omgaan met angsten of teleurstellingen veroorzaakt door de omgeving, het kunnen lossen van gewoontes of net het creëren van structuren als houvast.

Graag verwijs ik hier naar de bedenker van Kids’ skills, Ben Furman. Met deze methode hanteert Furman een oplossingsgerichte aanpak: kinderen hebben geen problemen, wel vaardigheden die zij nog niet hebben geleerd. Om aan verbetering te werken moet je de oorzaak niet kennen, je repareert niet wat stuk is, maar je zet aan tot een andere kijk op de situatie. Een voorbeeld hiervan is dat je een kind of ouder aanzet tot herhalen wat werkt.

In een probleemgerichte visie zoek je naar de fouten en besproei je het onkruid.

In een oplossingsgerichte visie zoals die van Furman, zoek je naar wat goed gaat en besproei je de plant.

Het gaat om het leren hanteren van situaties in tegenstelling tot het hanteerbaar maken van kinderen, wat weer een heel ander verhaal is. De basisgedachte in De Krekel & De Mier is hoe we de situaties waarin de moeilijkheden zich voordoen kunnen veranderen met kleine ingrepen, zodat iedereen er in het gezin beter van wordt.

De sleutelwoorden zijn dus: praktisch, toekomstgericht en kortdurend.